Over ons

De Stichting Kunst & Cultuur Jordaan & Gouden Reael geeft buurtgenoten van alle leeftijden en achtergronden de kans om op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur in aanraking te komen. Dit doet de Stichting in de zomer door het organiseren van tweewekelijkse muzikale /culturele activiteiten, buiten op historische locaties in de wijken Jordaan en Gouden Reael in Amsterdam, onder de noemer “Hofjes- en Pleinconcerten”. In het najaar vinden concerten maandelijks plaats op een goed bereikbare binnenlocatie.

De Stichting is voortgekomen uit een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers die ieder jaar het programma organiseren.
Om een zo breed mogelijk publiek te laten samenkomen, is dat programma gevarieerd.
Diverse soorten muziek passeren de revue: klassiek, jazz, troubadourmuziek, latin maar ook
Nederlandstalig, Perzische volksmuziek of hiphop wordt niet geschuwd.

De concerten zijn gratis toegankelijk, beginnen altijd om 15 uur en duren circa één uur zonder
pauze. In totaal zijn er dit jaar in de zomerperiode tot begin september acht concerten.
Er zijn circa 100 zitplaatsen beschikbaar.
De locaties zijn rolstoeltoegankelijk, meestal is er geen WC of horeca aanwezig.

De voorloper van de Stichting, de Werkgroep Kunst & Cultuur, werd al in 1997 in de Jordaan opgericht met als doel
om buurtbewoners gratis concerten in hun stadsdeel aan te bieden. Het was indertijd een privé initiatief van een bewoner.
Samen met het wijkcentrum werd gerealiseerd dat de gemeente Amsterdam een budget zou gaan verlenen.
In 1999 kwam het gebied Gouden Reael erbij. Na aanvankelijke zorgen rondom de subsidieverstrekking werd eind 2019 de Stichting opgericht.
Ook dit jaar kijken we weer uit naar een mooi, gevarieerd programma. We hopen u daar allemaal bij tegen te komen!

(C) Stichting Kunst & Cultuur Jordaan & Gouden Reael, 2022